ZESPÓŁ

Grono osób współpracujących z KANCELARIĄ to adwokaci i radcowie prawni posiadający wiedzę ukierunkowaną na sprawy związane z prawem obrotu gospodarczego, dochodzeniem należności i egzekucją wierzytelności

Sprawni KOMORNICY realizujący tytuły wykonawcze w oparciu o nasze zaplecze PRAWNE i LOGISTYCZNE stanowią o naszej efektywności i satysfakcji naszych klientów.