WINDYKACJE

Wypracowane w toku wielu lat praktyki procedury działania naszego zespołu pozwalają nam na efektywne i skuteczne miarkowanie wierzytelności naszych Klientów. Kompleksowe i systematyczne czynności w postępowaniu przedsądowym, na drodze procesowej i w trakcie procedury egzekucyjnej, wsparte skutecznym przez nas poszukiwaniem składników majątkowych, mają wpływ w sposób widoczny na ilość „trudnych wierzytelności” naszych kontrahentów.